Mijn favorieten

Aankoop

 

Een stuk gemakkelijker met een makelaar van Taxcent.

U hebt besloten om te verhuizen. En het liefst wilt u een mooie woning die precies bij u past tegen een aantrekkelijke prijs. Maar wie kan u daar het beste bij helpen? Veel mensen kiezen voor een makelaar die is aangesloten bij de grootste brancheorganisatie in de makelaardij, de NVM. Het NVM-logo is in de loop der jaren uitgegroeid tot een keurmerk van professionaliteit en kwaliteit. NVM-makelaars aangesloten bij de vakgroep Wonen, zijn specialisten die het hele traject van aan- en verkoop van woningen voor u kunnen begeleiden. Ze signaleren, adviseren en bemiddelen van begin tot eind voor u.  

 

De NVM Wonen-makelaar, specialist op elke m2

De taxcent-makelaar gespecialiseerd in woningen, kan u van begin tot eind bij het aankooptraject begeleiden. Uiteraard met als uiteindelijk doel een nieuwe woning waar het heerlijk thuiskomen is. Als u liever voor een afgeslankte vorm van de dienstverlening kiest, is dat ook mogelijk. Dit bepaalt ook de vergoeding, oftewel de courtage, die hij zal vragen. Uw NVM-makelaar bespreekt graag de mogelijkheden met u.  


De rol van de Taxcent-makelaar bij het aankoopproces


Duidelijke afspraken maken

Wellicht hebt u de afgelopen tijd al eens op de website www.funda.nl of in de krant naar interessante woningen gekeken. En waarschijnlijk weet u ook al wat voor soort woning u zoekt. Toch blijven er dan nog veel vragen onbeantwoord. Is dat droomhuis wel haalbaar? Is kopen voor u interessant? Hebt u overwaarde op uw huidige woning? Uw NVM Wonen-makelaar geeft u graag een gedegen advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie.


Een geschikte woning zoeken

Als de uitgangspunten duidelijk zijn, kan het zoeken beginnen. De Taxcent-makelaar is aangesloten op het NVM-netwerk waarin alle woningen geregistreerd staan die via een NVM-makelaar worden aangeboden. Dankzij dit uitgebreide netwerk en de toegang die hij heeft tot tal van informatiebronnen, weet hij zo of er een woning te koop staat die aan uw woonwensen voldoet.


De bezichtigingen begeleiden

Ziet u iets dat u aanspreekt, dan regelt de Taxcent-makelaar een bezichtiging voor u. Hij zal u daarbij bovendien begeleiden. Als NVM-makelaar let hij dan vooral op het onderhoud van de woning en eventuele gebreken. U kunt erop vertrouwen dat de makelaars van de NVM beschikken over gedegen kennis en ervaring. De bij de NVM aangesloten makelaars moeten namelijk jaarlijks hun kennis op peil houden door het volgen van verplichte opleidingen.


Extra onderzoek & bouwkundige inspectie

Als tijdens de bezichtiging blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud, licht uw NVM-makelaar u hierover in. Hij geeft ook een indicatie van de bijbehorende kosten. Bij twijfel zal hij u aanraden een bouwkundig specialist in te schakelen als u serieus overweegt de woning te kopen.
Ook kan uw NVM-makelaar zelf aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld door het checken van bestemmingsplannen, milieuaspecten en andere gegevens in het register van het Kadaster, bij Verenigingen van Eigenaars, gemeente en provincie. Voor u als particulier vergt dit behoorlijk wat speurwerk, maar voor een NVM-makelaar, die eenvoudig toegang heeft tot de diverse informatiebronnen, is het een kwestie van routine.


De onderhandelingen voeren

Uw Taxcent-makelaar start namens u de onderhandelingen en brengt een bod uit voorzien van eventueel ontbindende voorwaarden. Als taxateur heeft uw Taxcent-makelaar veel ervaring met het bepalen van de juiste prijs van een woning. In het NVM-netwerk kan hij bovendien rechtstreeks zien wat de marktwaarde is van woningen in de omgeving en kan hij informatie opvragen over onder meer bestemmingsplannen, bouwbesluiten, parkeerinformatie of vervuilde bouwgrond. Allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de koopprijs.


De ondertekening van de koopakte

Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn verlopen, stelt meestal de verkopende partij een koopovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd en de eventuele ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Uw eigen Taxcent-makelaar controleert de koopovereenkomst of -akte vervolgens op juistheid.
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. U ontvangt dan een afschrift van de akte. Vanaf dat moment hebt u nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin u alsnog van de aankoop kunt afzien.


Uw huis financieren

Ook voor de financiering van uw woning kunt u terecht bij uw makelaar van de NVM. Doorgaans bent u dan aangewezen op een hypotheek. Aan de hand van de koopsom, eventuele verbouwplannen, uw eventuele eigen geld (overwaarde vorige woning) en de zogenaamde kosten koper (de kosten van de kadastrale inschrijving, overdrachtsbelasting en uw notariskosten voor het transport), kan hij precies vaststellen welk bedrag u aan hypotheek nodig hebt. Bovendien kan hij u adviseren over de hypotheek die het beste bij uw situatie aansluit.


Het uitvoeren van de taxatie

Ook als u een taxatie nodig hebt, kunt u vertrouwen op de kennis en ervaring van een van de makelaars van Taxcent. Een taxatie kan nodig zijn in verband met het aanvragen van een hypotheek, een boedelscheiding, het bepalen van de huurwaarde of voor een opgave aan de belastingdienst. Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elke taxatie maar hanteren strikte regels. NVM-leden hanteren bij taxaties het model NVM-taxatierapport dat door alle geldverstrekkende instellingen wordt erkend. Bij elk NVM-kantoor vindt u overigens een makelaar/taxateur die is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat zich bezighoudt met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken.


Afhandeling bij de notaris

Een makelaar van de NVM begeleidt u bij alle juridische en financiële zaken die nodig zijn voorafgaand aan de ondertekening van de akte van levering bij de notaris. Voordat u naar de notaris gaat, hebt u als koper het recht de woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat is achtergelaten. Uw NVM-makelaar begeleidt deze inspectie en kan, indien u dat wenst, voor u de meterstanden opnemen en assisteren bij de verhuizing van de nutsvoorzieningen regelen. Daarna gaat u met uw makelaar naar de notaris. U bent namelijk pas officieel eigenaar van de woning als u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.


Overige diensten

Bij veel makelaars van Taxcent kunt u naast de standaarddiensten die komen kijken bij de aankoop van uw woning, ook terecht voor een aantal extra diensten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een hypotheek of energiecontracten, begeleiding bij de verkoop van uw huidige woning en het uitvoeren van een taxatie of huren van uw nieuwe woning. Uw NVM-makelaar kan u alles vertellen over de mogelijkheden.  


De voordelen van de makelaars van de NVM op een rij


1. Landelijk netwerk van ruim 3.600 NVM-makelaars

Het woningaanbod van ruim 3.600 NVM-makelaars wordt via een landelijk computernetwerk dagelijks geregistreerd in het NVM-netwerk. Uw makelaar kan er dus voor zorgen dat razendsnel alom bekend is dat uw woning te koop staat. Maar daarnaast heeft hij ook direct een compleet overzicht van alle woningen die zijn collega's aanbieden.


2. Het enorme bereik van www.funda.nl

Met ruim 130.000 bezoekers per dag is www.funda.nl de best bezochte huizensite van Nederland. U vindt er een compleet woningaanbod, zowel als het gaat om reguliere woningen en appartementen, als om nieuwbouwprojecten en huurwoningen. Uw woning op deze site plaatsen kan alleen via een NVM-makelaar.


3. Weten wat er speelt

Makelaars van de NVM zijn als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Ze zijn namelijk aangesloten op het digitale kenniscentrum van de NVM, een zeer gedetailleerd portaal dat hen voorziet van informatie over bijvoorbeeld de waarde van een woning, de buurt waar u wilt gaan wonen en de historie van een huis dat u wilt kopen.


4. Verplicht naar school

De NVM verplicht haar leden jaarlijks hun vakkennis op peil te houden. Door middel van beroepstrainingen en cursussen beschikken zij bijvoorbeeld over actuele kennis van de markt en van de wet- en regelgeving op onroerendgoedgebied.


5. NVM Erecode waarborgt kwaliteit dienstverlening

Om de gezamenlijke kwaliteit te waarborgen, hebben de makelaars van de NVM de NVM Erecode opgesteld. Deze heeft betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk lid. Zo mag een makelaar van de NVM geen direct of indirect belang hebben bij onroerend goed, niet doen aan oneerlijke concurrentie en nooit de kopende én de verkopende partij dienen in één en dezelfde transactie in verband met belangenverstrengeling.

6. Zekerheid door beroepsaansprakelijkheid

Alle makelaars van de NVM zijn verzekerd tegen schade ten gevolge van beroepsfouten. En dat is ook in uw belang. Wanneer u een geschil hebt met een NVM-lid en u wordt door de rechter in het gelijk gesteld, kan de makelaar door deze verzekering namelijk de eventueel verschuldigde kosten aan u betalen.


7. Een luisterend oor bij vragen of klachten

Wie een NVM-makelaar in de arm neemt, kan met vragen of klachten altijd terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM: bel 0900-6060100 (0,15 p/min.) of mail consumentenvoorlichting@nvmorg.nl. Voor ernstige zaken hebben we zelfs tuchtrechtspraak ingesteld. Alle NVM-makelaars zijn hieraan onderworpen. Daarnaast kan een betalingsgeschil tussen een consument en de NVM-makelaar voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (ww.sgc.nl). Deze onafhankelijke geschillencommissie doet voor beide partijen een bindende uitspraak. Dit alles om uw belangen te beschermen en de goede naam van de NVM-makelaars in stand te houden.


8. Kosten

Wat kost een Taxcent aankoop? Voorbeeld gemiddelde tussenwoning binnen 15 kilometer van ons kantoor max. 2x bezichtiging €1.500,-. Vraag een offerte met voorwaarden voor uw situatie!


Waar staat NVM voor?


De NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen en bestaat al meer dan honderd jaar. De NVM is actief in alle segmenten van de markt en telt ruim 3.600 leden, waarvan 3.000 woningmakelaars. Om lid te worden van de NVM moet men voldoen aan een aantal eisen. Zo dienen aangesloten leden zich onder meer te houden aan de NVM Erecode, waarin afspraken staan over deskundigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Eveneens dienen leden deel te nemen aan de uitwisseling van onroerendgoeddata en de verplichte educatieprogramma's. De erecode en onze lidmaatschapseisen vormen voor u als consument een garantie voor de kwaliteit van iedere NVM-makelaar. Wilt u meer weten over de NVM en bijvoorbeeld de NVM Erecode, neem dan eens contact met ons op.