Mijn favorieten

Begrippen

 

Aanhorigheid

Bij een huis kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur. Deze bouwwerken worden aanhorige zaken genoemd.
 

Aftrekbaar van belasting

De kosten welke gemaakt zijn voor het verkrijgen van een financiering van de eigen woning zijn aftrekposten voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Hier valt dus ook de taxatienota onder.
 

Appartementsrecht

Het recht op een bepaald horizontaal gedeelte van een appartementengebouw.
 

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport beoordeelt de bouwstaat van een woning
 

Bureau Monumentenpanden

Dit bureau is onderdeel van de Belastingdienst. Hier wordt vastgesteld hoeveel de aftrekbare onderhoudskosten van een beschermd   monumentenpand bedragen
 

Bloot eigendom


Het eigendom waarop vruchtgebruik rust. Vruchtgebruik betekent dat u voordeel geniet van iets waarvan u geen eigenaar bent

Canon

Het bedrag dat men betaald aan erfpacht
 

Courtage

U kunt bij het kopen of verkopen van een huis gebruikmaken van de diensten van een makelaar. Het loon dat u hem hiervoor betaalt, heet courtage
 

Economische eigendom

De economische eigenaar van een woning heeft alle rechten en plichten die bij het huis horen. Er is daarnaast ook een juridisch eigendomechten en plichten die bij het huis horen. Er is daarnaast ook een juridisch eigendom
 

Eigendomsakte

Deze akte, die ook wel overdrachtsakte wordt genoemd, wordt door de notaris opgemaakt bij de koop van een huis. De akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.
 

Erfpacht

De grond waarop een huis staat kan verpacht zijn. Het is dan geen eigen grond. De huiseigenaar betaalt jaarlijks een vast bedrag aan de grondeigenaar
 

Executiewaarde

De opbrengst van het huis bij gedwongen verkoop. De hoogte van de executiewaarde is bepalend voor de rente die de geldverstrekkers in rekening brengen
 

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw op te bouwen. Deze waarde wordt vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de opstalverzekering
 

Kadaster

Bij het Kadaster staan o.a. alle onroerende zaken geregistreerd. Hier kan informatie worden verkregen over de huiseigenaar, de koopsom bij de vorige verkoop enz
 

Kosten Koper

Bij de koop van een huis worden kosten gemaakt zoals overdrachtsbelasting, kadastrale rechten en notaris-kosten. Deze kosten komen voor rekening van de koper
 

Onderhandse verkoopwaarde

Dit is de waarde van een huis op de vrije markt. Dit wordt ook wel de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde genoemd.
 

Taxatie

Waardebepaling van het huis door een gecertificeerd taxateur.
 

Voorlopig koopcontract

Dit is een schriftelijk vastgelegde koopovereenkomst welke alleen nog zonder kosten ontbonden kan worden op basis van de in het contract bepaalde voorwaarden.
 

Vrij op naam (v.o.n.)

Bij deze woningen zijn de overdrachtskosten inbegrepen in de koopsom. Dit is meestal het geval bij nieuwbouwwoningen.